Ne
İşler
Yaptık

YAKO Groups,

özgün aktivite, eğitim ve organizasyon konularında kurumlara yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik çözümler yaratmaktadır. YAKO Groups Eğitim ve Aktivite bacağında kurumlara;

* Ekip motivasyonunun üst düzeye çıkarılması

* Marka bağlılığı yaratılması

* Şirket hedeflerine ulaşmalarında çalışanlarının takım halinde hareket etmelerinin öneminin kavranılması konularında “YAŞAYARAK ÖĞRENME” metodunu temel alarak simülatif ve oyunlaştırma tabanlı kurgular yaratmaktadır.