YAKO GROUPS

YAKO Groups, özgün aktivite, eğitim ve organizasyon konularında kurumlara yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik çözümler yaratmaktadır. YAKO Groups Eğitim ve Aktivite bacağında kurumlara; * Ekip motivasyonunun üst düzeye çıkarılması, * Marka bağlılığı yaratılması ve * Şirket hedeflerine ulaşmalarında çalışanlarının takım halinde hareket etmelerinin öneminin kavranılması konularında “YAŞAYARAK ÖĞRENME” metodunu temel alarak simülatif ve oyunlaştırma tabanlı kurgular yaratmaktadır. Bu kurgular yönetsel, bilişsel ve psikolojik tabanlıdır. M.I.C.E bacağında ise özellikle son teknolojik ürünlerle kurumlara özgü tasarımlar ve organizasyonlar planlamaktadır. Fitnessstanbull’un 9 temel prensipleri, * Yenilikçi, * İnovatif, * Yaratıcı, * Özgün, * Müşteri Odaklı, * Süratli, * Çözüm Odaklı, * Nezaketli, * Kaliteli İş dir. YAKO Groups müşterilerine yalnızca bir organizasyon vaat etmez, gelin birlikte bir hikaye yaratalım ve bu hikaye nesillerce hatırlansın der.
 
 

Misyonumuz

Misyonumuz YAKO Groups, 1. Hizmet kalitesinin kusursuzluğuna dayanan planlı ve programlı yapısıyla kurumlara özgün çözümler sunmayı, 2. Hizmet almak isteyen her kişi ya da kuruma aynı şeffaflık ve objektiflik ile yaklaşmayı, 3. İnovatif olmayı, 4. İşini özverili ve disiplinli icra etmeyi 5. Yaşayarak Öğrenme metodunun temel almayı ve 6. Temel Prensiplerine bağlı kalmayı misyon edinen bir kuruluştur.
 

Vizyonumuz

Vizyonumuz YAKO Groups, uluslararası arenada tanınan, dünya standartlarında hizmet veren, yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden, kendi sektöründe en iyisi olan, ve bu konularda akla ilk gelen bir marka olmayı hedefleyen bir kuruluş olmayı vizyon edinmiştir.
 
Optimized with PageSpeed Ninja